OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ORZESZE I ORNONTOWICE

BIOLOGICZNE I EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE


Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży pozwala zaproponować innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jak również techniki basenowej. Dzięki temu, że cały czas dążymy do jak najwyższych standardów, grono odbiorców i osób, zainteresowanych nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami wciąż się powiększa. Zastosowana technologia oraz najwyższej jakości materiały decydują o tym, że oferowane przez nas produkty są niezwykle doceniane przez użytkowników. W ofercie znajdują się m.in. przydomowe oczyszczalnie, baseny, budowle ekologiczne, separatory, studzienki, zbiorniki, wszelkiego rodzaju urządzenia specjalistyczne i inne. Sztandarowym produktem firmy jest nowoczesna instalacja przydomowa firmy Kingspan. Wybierając odpowiednie urządzenie dla gospodarstwa domowego, hotelu, domu weselnego czy firmy warto zwrócić uwagę właśnie na ten produkt. Korzystna cena idzie bowiem w parze z najwyższą jakością i innowacyjnymi technologicznie rozwiązaniami. System ten doskonale sprawdzi się w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych czy też gruntu o słabej przepuszczalności (np. glina). Jest to również dobra alternatywa dla domu, kiedy zbyt mała powierzchnia działki nie pozwala na zastosowanie klasycznego drenażu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to doskonałe rozwiązanie dla domów jedno lub wielorodzinnych na terenie Orzesza i Ornontowic, które nie mają możliwości przyłączenia się do systemu kanalizacyjnego czy też zamontowania szamba. W naszej ofercie znajdują się również systemy: kontenerowe, miejskie, przemysłowe oraz usługa modernizacji istniejących obiektów oczyszczania ścieków. Oferujemy doskonałą alternatywę dla klasycznych rozwiązań, a zastosowane technologie pozwalają urządzeniom na wydajną pracę i generują wymierne korzyści w postaci oszczędności.

Czy zamontowanie przydomowego systemu oczyszczania ścieków wymaga pozwolenia na budowę? Odpowiedź brzmi: nie. Jedynym warunkiem jest dopuszczalna maksymalnie ilość odprowadzanych ścieków. Parametr przepustowości dobowej musi wynosić do 7,5 m3. Urządzeniem o takiej przepustowości jest oczyszczalnia przydomowa Kingspan. Nie wymaga ona uzyskania pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić planowane prace w zakresie budowy oczyszczalni w wydziale budownictwa w Starostwie Powiatowym w terminie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Wymogi stawiane właścicielom w kwestii budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą się nieco różnić w zależności od regionu kraju. Każde Starostwo dysponuje stosownymi drukami i udziela zainteresowanym niezbędnych informacji. Warto więc zasięgać porady u źródła, aby uzyskanie zgody na budowę oczyszczalni było tylko formalnością.

Zdarza się również, że Starostwo Powiatowe poza samym zgłoszeniem, wymagać będzie przedłożenia projektu budowy oczyszczalni. Co należy wówczas zrobić? Pierwszym krokiem jest wykonanie badań geotechnicznych gruntu, które wykonujemy na terenie Orzesza i Ornontowic, to między innymi na podstawie wyników tych analiz sporządzany jest projekt. Uprawniony do tego typu prac architekt powinien wykonać projekt, który następnie należy uzgodnić we wszystkich właściwych urzędach i dołączyć do kompletu dokumentów, składanych w Starostwie Powiatowym. Jak już wspominaliśmy przy oczyszczalniach o przepustowości nie większej niż 7 m3 na dobę, pozwolenia na budowę nie jest potrzebne. Co, jeśli występuje większe zużycie wody? Otóż powyżej 5 m3 trzeba wystąpić o sporządzenie operatu wodno-prawnego, który będzie podstawą do wydania pozwolenia. Przy zużyciu powyżej 7 m3 na dobę z kolei należy już wystąpić o pozwolenie na budowę.

Dodatkowy dokument będzie potrzebny również wtedy, gdy odprowadzone ścieki mają trafiać do wód powierzchniowych. Niezbędne jest wówczas złożenie dokumentów takich, jak: zgoda właściciela wód, do których odprowadzane będą ścieki oraz operat wodno-prawny. W przypadku montażu oczyszczalni przy budynku usługowym lub produkcyjnym należy także uzyskać pozwolenie wodno-prawne, a następnie złożyć je wraz z wnioskiem do Starostwa Powiatowego.

Jak uzyskać zgodę na montaż oczyszczalni ścieków? Prześledzimy drogę do uzyskania pozwolenia krok po kroku.
1. Zasięgnięcie informacji, czy plan zagospodarowania terenu dopuszcza budowę oczyszczalni.
2. Mapka sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 – pobranie jej w siedzibie Starostwa Powiatowego, a następnie naniesienie na nią schematu oczyszczalni wraz z opisem poszczególnych elementów. Oferujemy bezpłatną usługę wrysowania w mapkę schematu instalacji. Po jej przygotowaniu nieodpłatnie odsyłamy mapkę wraz z opisem technicznym oraz zasadą działania oczyszczalni.
3. Przygotowanie dokumentu, potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Może to być akt własności.
4. Dokumentacja techniczno-rurowa oczyszczalni.
5. Wypełnienie druków zgłoszenia oraz złożenie kompletu dokumentów w wydziale budownictwa w Starostwie Powiatowym.

Istotną informację stanowi fakt, że jeśli Starostwo Powiatowe w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów nie wyda decyzji odmownej, to jest to jednoznaczne z uzyskaniem zgody na budowę oczyszczalni.

Co należy sprawdzić przed montażem Oczyszczalni pod dom?


  • Stan prawny działki
  • Warunki zabudowy
  • Dojazd i granice działki
  • Topografia działki
  • Uzbrojenie działki
  • Historię terenu
oczyszczalnie ścieków Orzesze


oczyszczalnie ścieków Ornontowice