ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU

Badanie zanieczyszczeń gruntu


Od 2002 roku każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek rekultywacji zanieczyszczonych gruntów. Każda próba niedokonania rekultywacji jest karana grzywną.
W przypadku gdy sprzedawca zanieczyszczonej nieruchomości nie został zobowiązany do rekultywacji przed jej sprzedażą, obowiązek ten przechodzi na nowego nabywcę. Aby uniknąć tego typu sytuacji w Gliwicach czy Knurowe przed zakupem działki należy wykonać badania geologiczne. Gdy tylko jakiś wskaźnik zanieczyszczenia jest nieodpowiedni można w każdej chwili wycofać się z zakupy nieruchomości.

Pomiary skażeń gruntów oraz wód podziemnych polegają na pobraniu próbki z terenu która trafia do labolatorium. Sprawdzenie jakości gleby przed jej zakupem pozwala uniknąć dużych kosztów związanych z utylizacją grunu.


Badanie w naszej firmie obejmuje:

  • Sprawdzenie wpływu gruntu oraz wody na beton.
  • Wykrycie metali ciężkich w podłożu.
  • Określenie stężenia wszystkich substancji na życzenie klienta.

badanie zanieczyszczenia gruntu gliwice
badanie zanieczyszczenia gruntu knurów

Co należy sprawdzić przed zakupem działki?


  • Stan prawny działki
  • Warunki zabudowy
  • Dojazd i granice działki
  • Topografia działki
  • Uzbrojenie działki
  • Historię terenu